VEEL VOORKOMENDE DANS BEGRIPPEN
 
Box Step (8 tellen) Er wordt een vierkant (box) gestapt.
Voorbeeld:
1 LV naar links opzij
2 RV plaats naast LV
3 LV stap naar voor
4 Rust
5 RV stap naar rechts opzij
6 LV plaats naast RV
7 RV stap naar achter
8 Rust
 
Brush (1 tel) Een brush is een veeg over de vloer, naar voor of naar achter, met LV of RV.
 
Chassé (2 tellen) Een chassé is een shuffle zijwaarts, links of rechts.
Voorbeeld:
1 RV stap opzij
& LV zet naast RV
2 RV stap opzij
 
Coasterstep (2tellen) Achterwaarts of voorwaarts, beginnend met RV of LV.
Voorbeeld:
1 RV stap achter                                                                   1 LV stap achter
& LV zet naast RV                                                                  & LV zet naast RV
2 RV stap naar voor in oorspronkelijke positie                      2 LV stap naar voor in oorspronkelijke positie

Cross Shuffle (2 tellen) Naar rechts (startend met LV) of naar links (startend met RV): stap over en stap over.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist over LV
& LV stap iets naar links
2 RV stap gekruist over LV
 
Drag Het bijtrekken van een voet naar de voet waarop het gewicht rust.
 
Elvis Knee Een knie wordt naar binnen gedraaid vóór de andere knie. De teen blijft op de plaats staan.
 
Full Turn (meestal 2 tellen) Een hele draai (360 graden) in twee stappen, rechts- of linksom. Een full turn wordt vaak gevolgd door een shuffle of een rock step.
Voorbeeld:
1 Zet RV ¼ naar rechts gedraaid naar voor (lichaam draait mee)
2 Draai op bal van RV ½ rechtsom door en zet LV ¼ rechtsom gedraaid naar voor.
 
Heel Grind (2 tellen) Op de hak met LV ¼ draai naar links of met RV ¼ draai naar rechts maken. Het kan ook uitgevoerd worden zonder draai.
Voorbeeld: 1 RV plaats hak recht voor en zet gewicht erop
2 Draai op hak van RV ¼ draai rechtsom en zet LV naar achter
 
Hitch (1 tel) Een hitch is het optrekken van een knie.
 
Hold (1 tel) Een hold is een rusttel. Er worden geen passen gedaan. Soms wordt er tijdens een hold wel in de handen geklapt.
 
Hook (1 tel) Bij een hook kruist het ene been, met gebogen knie, voor het andere been. De betreffende voet raakt niet de grond.
 
Jazz Box (4 tellen) Een jazz box kan zowel met RV als met LV beginnen. De stappen vormen met elkaar een vierkant.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist over LV
2 LV maak klein stapje naar achter
3 RV maak klein stapje naar rechts
4 LV stap naast RV
 
Jump (1 tel) Een sprongetje met beide voeten tegelijk.
 
Jumping Jack (2 tellen) Twee sprongetjes met beide voeten, eerst kom je in spreidstand terug en daarna weer gewoon of in kruisstand.
Voorbeeld:
1 RV + LV spring in spreidstand
2 RV + LV spring in kruisstand
 
Kick (1 tel) Een kick is een schop naar voor, naar achter of opzij. Je buigt de knie en strekt hem weer met een schoppende beweging.
 
Kick Ball Change (2 tellen) De kick ball change zijn drie passen in twee tellen en kan met RV of LV beginnen. De kick ball change kan zowel naar voor als diagonaal uitgevoerd worden. Variaties zijn “kick ball cross”, “heel ball change” en “heel ball cross”.
Voorbeeld:
1 RV kick naar voor (kick)
& RV zet op bal (ball) terug naast LV, gewicht op RV
2 zet gewicht terug op LV (change)
 
Lock Step (2 tellen) De lock step kan zowel met LV als met RV beginnen en naar voor of achter uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
2 LV trek bij gekruist achter RV (lock)
 
Mambo Step (2 tellen) De mambo step zijn 3 passen in twee tellen. Het kan zowel naar voor, achter, links en recht uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
& Breng gewicht terug op LV
2 RV zet naast LV en zet gewicht op RV
 
Monterey Turn (4 tellen) De monterey turn is ½ (kan ook soms ¼ zijn) draaibeweging in 4 stappen, voorafgegaan door een touch en ook eindigend met een touch.
Voorbeeld:
1 RV tik met teen rechts aan
2 LV draai op bal van voet ½ draai rechtsom en zet gelijktijdig RV naast LV
3 LV tik met teen links aan
4 LV zet terug naast RV
 
Paddle Turn (2 tellen) Een of meer draaien op een voet waarbij de andere voet duwt (paddle) om jezelf te draaien.
Voorbeeld:
1 RV tik met teen voor
& verplaats gewicht op LV en maak gelijktijdig ¼ draai linksom
2 RV tik met teen voor
& verplaats gewicht op LV en maak gelijktijdig ¼ draai linksom
 
Pivot ( ½ draai in 2 tellen) Een pivot kan zowel links- als rechtsom plaatsvinden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
2 RV + LV draai op bal van voeten ½ draai linksom en breng gewicht op LV
Een pivot wordt ook wel eens met ¼ draai uitgevoerd.
 
Rock Step (2 tellen) Kan zowel naar voor, achter, zijwaarts of diagonaal(cross rock step) uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor en breng gewicht op RV, zak iets door de knie
2 Breng gewicht terug op LV
 
Sailor Step (2 tellen) Als coaster step, alleen nu de eerste stap schuin achter de andere voet. Voorbeeld:
1 RV stap gekruist achter LV
& LV zet naast RV
2 RV zet terug in oorspronkelijke positie
 
Scissor Step (4 tellen) De scissor step is een rock step naar opzij, gevolgd door een stap over de andere voet en een rusttel.
Voorbeeld:
1 RV stap rechts opzij
2 sluit LV naast RV
3 RV stap gekruist over LV
4 Rust
 
Scuff (1 tel) Een scuff is een veeg over de vloer, maar alleen met de hak. Het kan zowel met LV als met RV.
 
Shuffle (2tellen) Een shuffle bestaat uit drie passen in twee tellen. Het kan voorwaarts, achterwaart, opzij en draaiend uitgevoerd worden. Als er meerdere shuffles achter elkaar plaatsvinden begint men elke shuffle met een andere voet.
Voorbeeld:
1 RV stap voor
& LV sleep bij
2 RV stap voor
De eventuele tweede shuffle begint met LV.
 
Swivel (2 tellen) Het op de bal van de voet naar buiten draaien van beide hakken tegelijk naar links of naar rechts en weer terug. De heupen draaien mee, het bovenlichaam niet.
Voorbeeld:
1 RV + LV draai hakken naar links
2 RV + LV draai hakken terug
 
Syncopated Vine (3 tellen) Deze kan zowel naar links als naar rechts uitgevoerd worden. Het bestaat uit vier passen in drie tellen.
Voorbeeld:
1 RV zet naar rechts
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap iets rechtsachter
3 LV stap gekruist over RV
 
Tag Een afwijkend deel in de choreografie van de dans om daarmee betere aansluiting te krijgen met de muziek. Het wordt ook wel “brug” of “bridge” genoemd.
 
Tap Een hoorbare tik met de teen van LV of RV. Het kan opzij, maar ook (gekruist) voor of (gekruist) achter gebeuren.
 
Toe Strutt (2 tellen) Kan zowel met RV als met LV uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV zet naar voor op teen, gewicht blijft op LV
2 RV zet hak neer en plaats gewicht op RV
 
Touch (1 tel) Tik met de teen op de aangegeven plaats. Dit kan zowel voor, achter of opzij zijn. Ook gekruist aantikken is mogelijk.
 
Tripple turn (2 tellen) Een tripple turn bestaat uit drie passen in twee tellen. Tijdens de passen wordt een draai gemaakt, dit kan ¼, ½ of een hele draai zijn. Het kan zowel met LV als met RV gestart worden.
Voorbeeld:
1 RV zet ¼ gedraaid naar recht
& LV zet naast RV
2 RV zet ¼ gedraaid naar rechts
Het voorgaande voorbeeld is een tripple turn met ½ draai.
 
Unwind (1 tel) Het terug draaien van het lichaam nadat de voeten gekruist zijn. Voorbeeld: 1 RV stap over LV 2 RV + LV maak ½ draai linksom (unwind)
 
Vaudeville (2 tellen) Aangepaste danspassen met een kruispas erin.
Voorbeeld:
& RV stap iets achter opzij
1 LV stap gekruist voor RV
& RV stap rechts opzij
2 LV tik met hak schuin links voor
 
Vine (3 tellen) Een vine, ook wel Grapevine genoemd, kan naar rechts en links worden uitgevoerd en daarom zowel met LV als met RV starten. Het is een doorgaande pas met een kruispas voor of achter. De vine wordt altijd gevolgd door een actie, zoals bijvoorbeeld, hitch, kick, scuff, e.d. Ook kan de vierde tel een rusttel zijn.
Voorbeeld:
1 RV stap naar rechts opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap naar rechts opzij
(4 LV tik naast RV )
 
Weave Een weave is een beweging naar rechts of links met meerdere zijpassen en meerdere kruispassen voor en achter. Het kan zowel met RV en LV beginnen. De laatste pas is een actie.
Voorbeeld:
1 RV stap naar rechts opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap naar rechts opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap naar rechts opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap naar rechts opzij
8 LV tik aan naast RV

< Copyright © 2012 Country Linedance Ede. All rights reserved
U bent bezoek(st)er: